KALİTE BELGELERİ

Birleşik Metal’ de kalite teknik demektir. Firmamızdaki tüm malzemeler mikroyapı fotoğrafı çekilmiş, ısıl işlem testleri yapılmış, sertifikalı ve kalite belgelidir. Çünkü Birleşik Metal kalite sorgulamasını ‘’müşteriye’’ değil, ‘’üretici’’ firmaya yapmaktadır.

Birleşik Metal sürdürülebilir kalite anlayışı çerçevesinde kendi kalite politikalarınıda oluşturmuş, benimsemiş ve bu anlamda gerekli kalite sertifikalarınıda kuruma kazandırmıştır.

Kalite Politikamız

 

- Uluslar arası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
- Kaliteyi sürekli kılarak ürünlerin zamanında teslimini, en düşük maliyetle en yüksek kaliteye ulaşmayı, müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını sağlamak,
- Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmak,
- Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamak,
- Tedarikçi firmalarla çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış içinde çalışmak,
- Çevre dostu bir üretim anlayışı ile satış öncesi ve satış sonrası hizmeti bir ilke kabul ederek, ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’nın gereklerini yerine getirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

OHSAH Politikamız

 

- Birleşik Metal, değişimi yakalamak ve büyümek için, “Sürekli Gelişime” ve ilgili taraflara açık olmaktadır.
- Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği tüm Birleşik Metal çalışanlarının sorumluluğudur.
- Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve diğer Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkiler tüm çalışanlarımız arasında paylaşılmaktadır.
- Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği diğer iş amaçlarımız kadar önemlidir.
- Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir.
- Her işi yapmak için daima daha güvenli bir yol vardır.
- OHSAS 18001 Standardını etkin bir şekilde uygulamak ve Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için her zaman eğitim vazgeçilmezdir.
- Birleşik Metal’de iç ve dış her türlü kaynak; verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını artırmak ve bilgiyi ve başarıyı ödüllendirmek üzere en doğru ve en faydalı şekilde kullanılmaktadır.

Belgelerimiz