Birleşik Metal
Kimyasal Bileşim : 1.05-1.15 % C 3.50-4.50 % Cr 9.00-10.00 % Mo
0.90-1.30 % V 1.20-1.90 % W 7.50-8.50 % Co
Malzeme Tanımı : Yüksek Kobalt içeren, aşınma dayanımı ve yüksek sıcaklıkta sertlik dayanımı yüksek olan yüksek hız çeliğidir.
Uygulama Alanları : Yüksek gerilmelere maruz kalan matkaplarda, makas bıçaklarda, profil kesivici bıçaklarda, broş ve azdırmalarda, bimetal şerit olarak kullanılır.
1.3247 Standartlar DIN HS 2-9-1-8 AISI/SAE M42 JIS SKH59

Isıl İşlem

Normalizasyon °C 1100-850
Yumuşatma Tavlaması °C 820-850
Teslim Sertliği HB 30 max. 300
Sertlik Sertleştime Arası
Östenitleme °C HRC
1180-1200 65
Designed by IDS