Birleşik Metal
Kimyasal Bileşim : 0.86-0.94 % C 3.80-4.50 % Cr 4.70-5.20 % Mo
1.70-2.10 % V 5.90-6.70 % W
Malzeme Tanımı : İyi işlenebilirliği olan orta alaşımlı standart yüksek hız çeliğidir.
Uygulama Alanları : En çok kullanılan yüksek hız çeliğidir. Bütün kesici frezelerde, matkaplarda, çekme tığlarında, klavuzlarda, paftalarda, ve ayrıca talaşsız şekillendirmede yaygın olarak kullanılır.
1.3343 Standartlar DIN HS 6-5-2 AISI/SAE M2 JIS SKH51

Isıl İşlem

Normalizasyon °C 1160-900
Yumuşatma Tavlaması °C 820-850
Teslim Sertliği HB 30 max. 300
Sertlik Sertleştime Arası
Östenitleme °C HRC
1200-1240 64
Designed by IDS