Birleşik Metal
Kimyasal Bileşim : 1.20-1.35 % C 3.80-4.50 % Cr 3.20-3.90 % Mo
3.00-3.50 % V 9.00-10.00 % W 9.50-10.50 % Co
Malzeme Tanımı : Çok yüksek oranda Kovalt içeren yüksek hız çeliğidir. Aşınma dayanımı yüksek sıcaklıkta sertliğini muhafaza etmesi diğer yüksek hız çeliklere oranla daha üst basamaktadır.
Uygulama Alanları : Tüm soğuk iş uygulamalarında kullanılır. Fon verme takımlarında, şerit testerelerde, freze bıçaklarında, matkap uçlarında kullanılır.
1.3207 Standartlar DIN HS 10-4-3-10 JIS SKH57

Isıl İşlem

Normalizasyon °C 1120-900
Yumuşatma Tavlaması °C 850
Teslim Sertliği HB 30 max. 300
Sertlik Sertleştime Arası
Östenitleme °C HRC
1200-1240 66
Designed by IDS