Birleşik Metal
Kimyasal Bileşim : 0.35-0.45 % C 0.20-0.40 % Si 1.30-1.60 % Mn
1.80-2.10 % Cr 0.15-0.25 % Mo
Malzeme Tanımı : Ön sertleştirilmiş (280-325 HB) ve menevişlenmiş plastik kalıp çeliğidir. 1.2311'in alaşımına ilave olarak %1 nikel elementi içeren, Nikel ilavesi sebebiyle 400mm'den kalın boyutlarda malzemenin çekirdeğine kadar sertlik azalması olmayan ve mükemmel parlayabilen, nitrasyon, kaynak, desenlenme yapılmaya ve krom kaplamaya uygun, kolay işlenebilen, ısıl işlem gerektirmeyen bir malzemedir.
Uygulama Alanları : Yüksek düzey parlaklığı beklenen bütün boyutlarda ve büyük boyutlu 400mm'den daha kalın plasitk enjeksiyon kalıplar. Basınçlı döküm endüstrisi ve plastik enjeksiyon kalıplarının kalıp kasaları ve hamilleri. Yüksek gerilime maruz kalan büyük boyutlu plastik kalıpları. Yüksek sıvı basıncı altında metallerin şekillendirme kalıpları, kauçuk kalıpları.
1.2738 Standartlar DIN 40CrMnNiMo864

Fiziksel Özellikler

Normalizasyon °C 1080-850
Özgül Ağırlığı 20 °C'de 7.85 kg/dm3
Isıl iletkenlik 20 °C'de 33.0 W/(m.K)

Isıl İşlem Özellikleri

Yumusatma Tavlaması 710-730 °C
Tavlama Sonrası Sertlik max. 240 HB
Gerilim Giderme Tavlaması -600 °C
Sıcak Şekil Verme 1050-850
Sertleştirme 870-890
Sertleştirme Oranı Yağ - Sıcak Banyo - Vakum
Sertleştirme Sonrası Sertlik 50-54 HRC

Meneviş Sonrası Sertlik

100 °C 52 HRC
200 °C 51 HRC
300 °C 49 HRC
400 °C 46 HRC
Temperleme °C 100 200 300 400 500 600
HRC 64 62 57 50 42 -
Designed by IDS