Birleşik Metal
Kimyasal Bileşim : 0.50-0.60 % C 0.10-0.40 % Si 0.60-0.90 % Mn
0.80-1.20 % Cr 0.35-0.55 % Mo 0.05-0.15 % V
Malzeme Tanımı : Havada ve yağda sertleştirilebilen iyi sertleştirme derinliği olan sıcak iş takım çeliğidir. Tokluğu en üst düzeydedir.
Uygulama Alanları : Büyük ölçüdeki parçaların dövülmesinde, ekstrüzyon hamillerinde ve taban çakma takımlarında kullanılır.
1.2714 Standartlar DIN X55CrNiMoV7 AISI/SAE L6 JIS SKD 4

Isıl İşlem

Normalizasyon °C 1100-850
Yumuşatma Tavlaması °C 720-740
Teslim Sertliği HB 30 max. 248
Sertlik Sertleştime Arası
Östenitleme °C Soğutma HRC N/mm²
830-870 Vakum,Yağ, Akışkan yatak 58 2050
860-900 56 1952
Temperleme °C 300 350 400 450 500 550 600
HRC Yağ 43 54 55 46 46 46 46
HRC Hava 43 54 55 46 46 46 46
N/mm² Yağ 1412 1853 1902 1510 1510 1510 1510
N/mm² Hava 1412 1853 1902 1510 1510 1510 1510
Designed by IDS