Birleşik Metal
Kimyasal Bileşim : 0.35-0.45 % C 0.20-0.40 % Si 1.40-1.60 % Mn
0.15-0.25 % Mo
Malzeme Tanımı : Ön sertleştirilmiş (280-325 HB) plastik kalıp çeliğidir. Yüksek tokluğa ve iyi aşınma direncine sahip. 1.2312'ye göre daha iyi parlayabilen ve daha yüksek aşınma dayanımı gösteren, ısıl işlem gerektirmez. Kolay işlenebilirlik özelliğine sahip olup nitrasyon yapılarak aşınma direncine artış sağlanabilir. Desenlemeye uygun olup parlatılabilirliği 2312 kaliteden daha iyidir. Yüzeyden çekirdeğe inildikçe sertlikte azalma görülür. Krom ve nikel kaplamaya uygundur.
Uygulama Alanları : Orta ve büyük boyutlu kalınlığı 400 mm'ye kadar plastik enjeksiyon kalıpları, basınlı döküm endüstrisi ve plastik enjeksiyon kalıplarının kasalıar, hamilleri ve bağlantı parçaları, ekstrüzyon preslerinin kovanları, otomotiv ve gıda endüstrisi için plastik kalıpları, yüksek sıvı basıncı altında metalleri şekillendirme kalıpları.
1.2311 Standartlar DIN 40CrMnMo7
Fiziksel Özellikler Isıl Genleşme 10 m/(mk)
Özgül Ağırlığı 20 °C'de 7.85 kg/dm3
Isıl iletkenlik 20 °C'de 33.0 W/(m.K)

Isıl İşlem Özellikleri

Yumusatma Tavlaması 710-740 °C
Tavlama Sonrası Sertlik max. 230 HB
Gerilim Giderme Tavlaması -650 °C
Sıcak Şekil Verme 1050-850
Sertleştirme 840-870
Sertleştirme Oranı Sıcak Banyo - Vakum
Sertleştirme Sonrası Sertlik 50-54 HRC

Meneviş Sonrası Sertlik

100 °C 50 HRC
200 °C 50 HRC
300 °C 48 HRC
400 °C 48 HRC
Temperleme °C 100 200 300 400 500
HRC 12.8 13 13.8 14 14.2
Designed by IDS